لاله های وحشی

هر آنچه روزگار میگذراند

یعنی آدم کچل بشه شرمنده نشه بخدا

  این پسرک هندی از آخر این هفته داره میره، بعد من چقدر خجالت بکشم خوبه وقتی اومد گفت: تو خیلی به من کمک کردی معلم خوبی بودی ، خیلی ازت ممنونم


به جان خودم بدشو جائی نگفتم ، ولی تو دل خودم که فحش دادم که ، وقتی توضیح میدادم ۶ دفعه بعد بار هفتم میگفت خوب من انجام بدم بعد مرحله مرحله ازت میپرسم بهش که رسیدم خوب من حرص می خوردم دیگه ...


آهان ۲ دفعه هم با اریک راجع بهش حرف زدیم، من سعی کردم  زیاد غر نزنم ولی خوب زدم یه کوچولو دیگه


تنها جائی که خیلی غر زدم تو خونه بود که هر دفعه تعریف می کردم چی شد، بعد تازه من همش فکر میکردم نکنه از اون دفعه که دعواش کردم که این کار خودشه باید خودش زنگ بزنه حلش  کنه فکر کنه من زیر آبشو زدم ... آخه دقیقا چند روز بعدش بود که ممدمون  گفتش که دیگه نمی خواد  قراردادشو تمدید کنه ولی به جان خودم اگه من حرفی زده  باشم ، هیچی هیچی ...

ای بابا خدایا منو ببخش پشت سرش حرف زدم ...

برچسبها: روزانه
نوشته شده در چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394ساعت 14:29 توسط مریم نظرات (1)


Design By : Pichak